Doorgaan naar inhoud

Duurzaamheid

Pieter Pot is dé online verpakkingsvrije supermarkt van Nederland. Onze producten zijn verpakt in glazen potten, dus niet in onnodig verpakkingsmateriaal. Maar hoe duurzaam zijn die potten nou eigenlijk, inclusief het transport?

We hebben onderzoek gedaan naar de vergelijking van glazen potten en ander verpakkingsmateriaal en daarbij o.a. gebruik gemaakt van de meetmethodes van het Kennisinstituut voor Duurzaam Verpakken (KIDV). Hieronder lees je de samenvatting.

Plastic, karton en recyclebaar plastic

Producten uit de supermarkt zitten vaak in plastic of kartonnen verpakkingen die na gebruik direct worden weggegooid. Bioplastic, recyclebaar plastic en karton kun je recyclen, maar na een aantal keer is het materiaal daar niet meer geschikt voor. Daarnaast moet het plastic en karton, wat in aanraking komt met voedsel, altijd uit nieuw materiaal bestaan, of uit gerecycled plastic of karton wat al eerder gediend heeft als voedselverpakking. Iets wat op dit moment nog niet realiseerbaar is. Deze laag nieuwe plastic draagt bij aan de plastic soep in de oceanen.

Het voordeel van glazen potten

De potten van Pieter Pot hebben een hele andere lifecycle. De potten kunnen namelijk na elk gebruik opnieuw als verpakking dienen en worden pas weggegooid als ze kapot zijn. Mocht dit gebeuren, dan is het glas, metaal en siliconen rubber weer volledig recyclebaar. Dit klinkt natuurlijk goed, maar om te beoordelen of Pieter Potten daadwerkelijke duurzamer zijn dan plastic verpakkingen moeten we de totale CO2 uitstoot vergelijken.

Pieter Pot is dé verpakkingsvrije supermarkt in Nederland. Onze producten zijn verpakt in glazen potten, dus niet verpakt in onnodig verpakkingsmateriaal. Maar hoe duurzaam zijn die potten nou eigenlijk? Wij krijgen veel vragen binnen over de werkelijke duurzaamheid van onze service. We hebben onderzoek gedaan naar de vergelijking van glazen potten en ander verpakkingsmateriaal, hieronder lees je de samenvatting van hoe dit zit.

Plastic, karton en recyclebaar plastic

Producten uit de supermarkt zitten vaak in plastic of kartonnen verpakkingen die na gebruik direct worden weggegooid. Bioplastic, recyclebaar plastic en karton kun je recyclen, maar na een aantal keer is het materiaal daar niet meer geschikt voor. Daarnaast moet het plastic en karton, wat in aanraking komt met voedsel, altijd uit nieuw materiaal bestaan, of uit gerecycled plastic of karton wat al eerder gediend heeft als voedselverpakking. Iets wat op dit moment nog niet realiseerbaar is. Deze laag nieuwe plastic draagt bij aan de plastic soep in de oceanen.

CO2 besparing

De potten van Pieter Pot hebben een andere lifecycle. Deze potten kunnen namelijk na elk gebruik opnieuw als verpakking dienen en worden pas weggegooid als ze kapot zijn. Mocht dit gebeuren, dan is het glas weer volledig recyclebaar. Dit klinkt natuurlijk goed, maar om te beoordelen of Pieter Potten daadwerkelijke duurzamer zijn dan plastic verpakkingen, moeten we de totale CO 2 uitstoot vergelijken.

CO2 vergelijking met alternatieven

Hieronder vergelijken we de lifecycles van onze herbruikbare glazen pot met die van een ketchup fles (plastic), een muesli verpakking (plastic en karton) en een mayonaise pot (glas + blik). Dit doen we met een CO2 emissie vergelijkingstool van het Kennisinstituut voor Duurzaam Verpakken (KIDV). Ben je benieuwd naar de manier hoe we dit berekenen? Je kunt de KIDV rekentool voor CO2-impact van herbruikbare verpakkingen hier bekijken

De berekeningen die wij hebben gemaakt laten zien dat onze herbruikbare pot 20-200% beter is dan de reguliere verpakking.

Voor een gezin die 2 pakken muesli per week eet bespaar je 1.77 kg CO2 op jaarbasis, alleen al op je muesli. Met 7 flessen ketchup per jaar bespaar je ook meer dan 1 kg CO2!

Lichtgewicht verpakkingen (<15 gram) veroorzaken minder uitstoot. Daarom zijn we een nieuwe herbruikbare pot aan het ontwerpen die beter is dan alle andere verpakkingen doordat de uitstoot nog verder wordt gereduceerd.

Hieronder vergelijken we de lifecycles van karton, bioplastic en plastic verpakkingen met Pieter Potten om te zien welk verpakkingsmateriaal meer CO 2 uitstoot. De lifecycles van deze materialen zien er allemaal wat anders uit waardoor ze niet één-op-één te vergelijken zijn. Om dit toch te kunnen doen vergelijken we het aantal CO 2 -equivalenten die producten van dit materiaal in één jaar, voor één huishouden zouden uitstoten. Een gemiddeld huishouden verbruikt in die tijd 2.600 producten.

Karton

Lees meer

Het karton waarvan kartonnen verpakkingen worden gemaakt, bestaat voor 60% uit gerecycled karton. 40% van de verpakking bestaat dus uit nieuw karton, gemaakt van gehakt hout. Nadat er van het karton een verpakking is gemaakt, wordt de verpakking vervoerd naar de fabriek. Hier wordt de verpakking gevuld, waarna het op transport gaat en via de winkel in jouw voorraadkast terecht komt. Als je de verpakking bij het oud-papier doet, zal een deel hiervan weer worden gebruikt bij het maken van nieuw karton. Het proces van het maken van de verpakking tot het recyclen na gebruik kan gemiddeld zo’n 5 tot 7 keer gebeuren. Als het karton niet meer gerecycled kan worden, wordt het verbrand of beland het op de vuilnisbelt. De recyclebaarheid van karton in acht nemende, produceren we zo'n 2.600 verpakkingen per huishouden per jaar. Dit is 73 tot 168 kilogram CO2-equivalenten per huishouden per jaar.

Karton lifecycle

Lees meer

Het karton waarvan kartonnen verpakkingen worden gemaakt, bestaat voor 60% uit gerecycled karton. 40% van de verpakking is dus nieuw karton, gemaakt van gehakt hout. Nadat de verpakking van dit karton is gemaakt, wordt het vervoerd naar de fabriek. In de fabriek wordt de verpakking gevuld waarna het op transport gaat en uiteindelijk bij jou in de voorraadkast beland. Als je de verpakking leeg is en je deze bij het oud-papier doet, zal een deel hiervan weer worden gebruikt bij het maken van nieuw karton. Het proces van ‘maken verpakking’ tot ‘recyclen na gebruik’ kan gemiddeld zo’n 5 tot 7 keer gebeuren. Als het karton niet meer gerecycled kan worden, wordt het verbrand of beland het op de vuilnisbelt. Dit in acht nemende, produceert een huishouden per jaar 2.600 verpakkingen en dit is 73 tot 168 kilogram CO2-equivalenten.

(Bio)Plastic

Lees meer

Plastic wordt gemaakt van olie: een fossiele en eindige grondstof. Bij het maken van een plastic verpakking worden er meer CO2-equivalenten uitgestoten dan bij een kartonnen verpakking, zelfs als dit met 100% groene energie en bioplastic wordt gedaan. Na transport naar de producent, het vullen van de verpakking en het transport naar de gebruiker, wordt het plastic weggegooid. Dit plastic wordt vervolgens gerecycled op 2 manieren. Normaal gesproken worden bij 2.600 verpakkingen 60 tot 512 kilogram CO2-equivalenten uitgestoten per huishouden per jaar. In een ideaal scenario waarbij gebruik wordt gemaakt van bioplastic en 100% groene energie is de uitstoot 17 tot 203 kilogram.

(bio)Plastic

Lees meer

Plastic wordt gemaakt van olie, een fossiele en eindige grondstof. Bij het maken van een plastic verpakking worden er meer CO2-equivalenten uitgestoten dan bij een kartonnen verpakking, zelfs als dit met 100% groene energie en bioplastic wordt gedaan. Na transport naar de producent, het vullen van de verpakking en het transport naar de gebruiker, wordt het plastic weggegooid. Dit plastic wordt vervolgens gerecycled (op 2 manieren). Normaal gesproken worden bij 2.600 verpakkingen 60 tot 512 kilogram CO2-equivalenten uitgestoten (per huishouden per jaar). In een ideaal scenario waarbij gebruik wordt gemaakt van bioplastic en 100% groene energie is de uitstoot 17-203 kilogram.

Pieter Potten

Lees meer

De Pieter Potten worden gemaakt van glas dat voor 50% gerecycled is. De potten komen vervolgens bij ons terecht waar we ze vullen en naar jou opsturen. De potten komen we na gebruik weer ophalen waarna we ze wassen, opnieuw vullen en weer opsturen. In tegenstelling tot kartonnen en (bio)plastic verpakkingen kunnen Pieter Potten dus meteen hergebruikt worden. Ze hoeven dus niet afgebroken en weer opnieuw tot een verpakking gemaakt te worden. In onze berekeningen gaan we ervan uit dat een Pieter Pot 40 keer hergebruikt kan worden, net zo vaak als een glazen bierflesje. Daarna wordt vrijwel de gehele pot gerecycled op uitzondering van de beugel en rubberen ring. Al met al resulteert dit in 57 kilogram CO 2 -equivalenten uitstoot voor 2.600 Pieter Potten per huishouden per jaar. Als in elke stap 100% groene energie wordt gebruikt is de uitstoot slechts 5 kilogram aan CO2-equivalenten.

Pieter Potten

Lees meer

De Pieter Potten worden gemaakt van glas dat voor 50% gerecycled is. De potten komen vervolgens bij ons terecht waar we ze vullen en naar jou opsturen. De potten komen we na gebruik weer ophalen waarna we ze wassen en weer opnieuw vullen en opsturen. In tegenstelling tot kartonnen en (bio)plastic verpakkingen kunnen Pieter Potten zo direct hergebruikt worden! Ze hoeven dus niet afgebroken en opnieuw tot verpakking gemaakt worden. In onze berekeningen gaan we ervan uit dat een Pieter Pot 40 keer hergebruikt kan worden, net zo vaak als een glazen bierflesje. Daarna wordt vrijwel de gehele pot gerecycled op uitzondering van de beugel en rubberen ring. Al met al resulteert dit in 57 kilogram CO 2 -equivalenten uitstoot voor 2.600 Pieter Potten (per huishouden per jaar). Als in elke stap 100% groene energie wordt gebruikt is de uitstoot slechts 5 kilogram aan CO2-equivalenten!

Pieter Potten besparen 20% CO2-eq. vergeleken met muesli verpakking van plastic en karton

Pieter Potten besparen 194% CO2-eq. vergeleken met plastic ketchup flessen

Pieter Potten besparen 32% CO2-eq. vergeleken met mayonaise potten van glas of van blik

Pieter Potten besparen 16 kg - 111kg CO2-eq. vergeleken met Recyclebaar karton

Glazen potten 40 keer hergebruiken bespaart 16 kg - 111 kg CO2-eq. per huishouden, per jaar vergeleken met recyclebaar karton, bij de huidige energiemix.

Pieter Potten besparen 4 kg - 455kg CO2-eq. vergeleken met Recyclebaar plastic

Glazen potten 40 keer hergebruiken bespaart 4 kg - 455 kg CO2-eq. per huishouden, per jaar vergeleken met recyclebaar plastic, bij de huidige energiemix en plastic gemaakt met fossiele brandstoffen.

Pieter Potten besparen 12 kg - 198kg CO2-eq. vergeleken met Recyclebaar bioplastic 100% (duurzame energie)

Glazen potten 40 keer hergebruiken bespaart 12 kg - 198 kg CO2-eq. per huishouden, per jaar vergeleken met recyclebaar bioplastic, bij 100% hernieuwbare energie en plastic gemaakt met suikerriet.

Pieter Potten besparen 16 kg - 111kg CO2-eq. vergeleken met Recyclebaar karton

Glazen potten 40 keer hergebruiken bespaart 16 kg - 111 kg CO2-eq. per huishouden, per jaar vergeleken met recyclebaar karton, bij de huidige energiemix.

Pieter Potten besparen 4 kg - 455kg CO2-eq. vergeleken met Recyclebaar plastic

Glazen potten 40 keer hergebruiken bespaart 4 kg - 455 kg CO2-eq. per huishouden, per jaar vergeleken met recyclebaar plastic, bij de huidige energiemix en plastic gemaakt met fossiele brandstoffen.

Pieter Potten besparen 12 kg - 198kg CO2-eq. vergeleken met Recyclebaar bioplastic

Glazen potten 40 keer hergebruiken bespaart 12 kg - 198 kg CO2-eq. per huishouden, per jaar vergeleken met recyclebaar bioplastic, bij 100% hernieuwbare energie en plastic gemaakt met suikerriet.

Meer weten? Lees hier het artikel van Trouw of bekijk het volledige duurzaamheidsrapport.

Meer weten? Lees hier het artikel van Trouw of bekijk hier het volledige onderzoek.